LinkedIn Twitter Facebook Email Print
Risk. Reinsurance. Human Resources.

Najczęściej zadawane pytania

.

Zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy Aon Best Employers oznacza, że Twoja firma osiągnęła ponadprzeciętne wyniki – pracownicy ocenili wysoko organizację w czterech kluczowych obszarach: zaangażowania, zwinności biznesowej, angażujących liderów i orientacji na ludzi.

Ty o tym decydujesz! Gdy dowiesz się, czy zostałeś wyróżniony spośród innych organizacji możesz zadecydować kiedy i w jaki sposób chcesz ogłosić swój sukces. Nagrodzonych uczestników zachęcamy do mówienia o zdobytym tytule Najlepszego Pracodawcy. My dostarczymy Tobie materiały, które wesprą Twój proces komunikacji, jak również zaoferujemy różne formy interesującej promocji. Co roku wręczamy również statuetki wyróżnionym tytułem firmom.

Tak, dane z kwestionariuszy pracowników zapisywane są w bazie administrowanej przez Aon. Eksperci Aon przeanalizują i zestawią odpowiedzi respondentów Twojej firmy w taki sposób, aby zapewnić pełną anonimowość i poufność danych.

Nasze doświadczenia pokazują, że przede wszystkim aktywna komunikacja związana z tytułem Najlepszego Pracodawcy pozytywnie wpływa nie tylko na morale pracowników, ale też na markę firmy wśród klientów, inwestorów i potencjalnych pracowników.

Najlepsi Pracodawcy otrzymają grafikę z rokiem, w którym zdobyli tytuł. Możesz korzystać z logo przez nieograniczony czas – pamiętaj jednak, że po pewnym czasie tytuł traci na swojej wartości. Rekomendujemy systematyczny udział w programie Aon Best Employers, aby tytuł Najlepszego Pracodawcy był zawsze aktualny i móc systematycznie porównywać się do najlepszych na rynku.

Uczestnicy programu otrzymają rzetelne i wartościowe dane, które umożliwiają zidentyfikowanie obszarów rozwojowych organizacji. Raport wyróżników Najlepszych Pracodawców pozwoli na porównanie wyników w ramach czterech obszarów w stosunku do innych firm. Dzięki platformie do raportowania wyników online możliwe będzie wyznaczenie obszarów do dalszej pracy, dzięki którym Twoja firma będzie tworzyła jeszcze bardziej angażujące środowisko pracy.

Uczestnictwo w programie jest poufne i anonimowe. Tylko informacja o firmach, które zdobyły tytuł Najlepszego Pracodawcy będzie podana publicznie (m.in. na naszej stronie internetowej, w mediach oraz podczas wydarzeń regionalnych i krajowych).