Kryteria oceny na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym

Tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce

Program Aon Best Employers to wiarygodny program – pracodawców oceniają pracownicy, a warunkiem otrzymania tytułu jest:

 • Zatrudnienie minimum 50 pracowników;
 • Obecność na polskim rynku minimum 3 lata;
 • Uzyskanie wyników na odpowiednim poziomie zgodnie z metodologią badawczą Aon w oparciu o poniższe kryteria:

Kryterium oceny to indeks, na który składają się wartości czterech wskaźników:

 1. zaangażowanie pracowników
 2. angażujące przywództwo
 3. kultura wysokich wyników
 4. wiarygodna marka pracodawcy

Firma kwalifikuje się do otrzymania tytułu Najlepszego Pracodawcy, gdy jej wyniki znajdują się w górnym kwartylu w przypadku trzech z czterech wskaźników, a wynik dla czwartego wskaźnika nie znajduje się w dolnym kwartylu.

Wskaźnik zaangażowania pracowników zawsze musi być w górnym kwartylu.

 

Regionalny tytuł Aon Best Employers

Wyniki uzyskane na szczeblu krajowym brane są pod uwagę przy przyznawaniu tytułu na szczeblu regionalnym.

Firma otrzymuje regionalny tytuł Aon Best Employer, jeżeli spełni następujące kryteria:

 • co najmniej tysiąc pracowników w regionie,
 • tytuł Aon Best Employer w co najmniej trzech krajach regionu,
 • co najmniej 40% pracowników regionu wzięło udział w badaniu,
 • wyniki wskaźnika zaangażowania pracowników nie znajdują się w dolnym kwartylu w żadnym z oddziałów krajowych reprezentujących więcej niż 10% pracowników będących respondentami w danym regionie.

Regiony wyróżnione na potrzeby programu to:

 • Ameryka Północna,
 • Ameryka Łacińska,
 • Europa,
 • region Azji i Pacyfiku oraz
 • Bliski Wschód i Afryka.


Globalny tytuł Aon Best Employers

Organizacja uzyskuje tytuł Aon Best Employer na szczeblu globalnym, jeżeli zdobyła tytuł Aon Best Employer w co najmniej dwóch regionach, np. jest zdobywcą lokalnej edycji programu, czyli polskim Najlepszym Pracodawcą.